בטיחות באש - שירותי INSAFE

INSAFE מספקת שירותי תכנון תכניות בטיחות אש והגשתן לאישור רשות הכבאות לכל סוגי המבנים כחלק מתנאים להיתר ורישוי עסקים, כולל טופס 4 ומסירה.

תחומי התמחות ושרותי החברה

 1. הכנה ואישור תכניות בטיחות אש מול רשויות הכיבוי ומתן אישור אכלוס לפי הוראת נציב 532.
 2. ייעוץ ליווי וניהול פרויקטים בתחום בטיחות אש וניעת דליקות.
 3. עריכת תיקי שטח לפי הוראות נציב 503.
 4. עריכת משטרי הפעלות ואינטגרציית מערכות לפי הוראת נציב 536.
 5. עריכת סקרי סיכונים למבנים.
 6. לגליזציה למבנים קיימים.
 7. ליווי הכנת הבניין ומסירתו – טופס 4.
 8. הכנת מפות מילוט.
 9. מתן פתרונות לדו"חות שלהבת, סילוק ליקויים במערכות החירום השונות ואישורים לתחזוקה שנתית לכל סוגי המבנים.

לרשות לקוחותינו אנו מעמידים בנוסף אפשרות לקבל שירותים נוספים כגון :

 • אפיון מבנים קיימים והשלמת פערים ודרישות רשות הכבאות.
 • תכנון והתקנת מערכת שחרור עשן טבעי/מאולץ.
 • תכנון מערכות אינסטלציה, מים ביוב .
 • תכנון תכנית מתזים וסכמת מים.
 • לחברתנו היכרות מעמיקה בפרויקטי תמ"א 38 ואף ניסיון רב בפרויקטים מורכבים אלו.

שירותים

הכנה ואישור תוכנית בטיחות אש

על פי תקנות דיני רישוי עסקים, כבאות והצלה לישראל הינו אחד הגורמים המאשרים בתהליך רישוי עסק. קבלת תוכנית בטיחות אש מתנהלת אל מול רשות הכבאות במחוז הרלוונטי עבור כל עסק / פרוייקט. תהליך זה מונה מספר שלבים הנדרשים בשיתוף פעולה בין בעל העסק ויועץ הבטיחות לקבלת היתר בנייה מרשות הכבאות. לאחר קבלת תכנית אדריכלית ומסמכים נוספים מהיזם - אדריכל / בעל העסק יועץ הבטיחות יערוך את התוכנית בהתאם לתקנות 529 בתהליך הבא: - קבלת תכניות אדריכלות. - מתן הנחיות ראשוניות לאדריכל. - קבלת תוכנית סופית מהאדריכל. - הטמעת סידורי בטיחות אש בתכניות והעברן לאישור אדריכל. - הגשת התכניות לאישור רשות הכבאות.

תיק שטח

מבנים ציבוריים המשמשים לייעודים שונים מצריכים פיקוח, טיפול והיערכות בעת אירוע מסוכן. תיק שטח לפי הוראות מכ"ר 503 הינו נוהל חירום שנחקק ע"י רשות הכבאות ע"מ לתת מענה באירועי טרור, שריפה, נזקי טבע שונים ועוד. מטרתו של תיק השטח היא להדריך להתנהלות בטוחה ותקינה בעת אירוע והוא כולל מידע כללי אודות המבנה, מפות המבנה וסביבתו, דרכי גישה ומילוט, מיקום אמצעי הבטיחות הקיימים במבנה ובמתחם, פרטים על חומרים מסוכנים ונהלים לשעת חירום. סוגי מבנים הנדרשים לתיק שטח : מבני תעשייה, בתי חולים, בתי סוהר, בתי אבות, אצטדיונים ואולמות ספורט, מבני משרדים אשר שטחם עולה על 2,000 מ"ר, מוזאונים, בנקים, אצטדיונים ואולמות ספורט, בתי מלון, אולמות אירועים וגני אירועים, כפרי נוער, בתי דיור מוגן, מרכזים מסחריים וסופרמרקטים, בתי קולנוע, מסעדות, מפעלי תעשייה, מאפיות ובתי בד, חברות, מפעלים וארגונים, בתי מגורים.

טופס 4

טופס 4 הינו אישור אכלוס והוא אחד מהשלבים האחרונים לקראת מסירת מפתחות דירה חדשה. הטופס מהווה הצהרה של הרשות כי בניית המבנה הסתיימה באופן רשמי והוא בטוח ומתאים למגורים, וכן כי ניתן לחברו לתשתיות השונות. אנשינו מכירים את הפונקציות הנכונות במסדרונות הרשויות הכיבוי, ויצליחו לייעל את התהליך מבחינה מעשית. הינם בעלי ניסיון וידע חיוני בתחום, ידע זה מסייע להם הן בביצוע הדרישות באופן מהיר ואיכותי והן בהתנהלות מול הרשויות לקבלת האישור.

ביצוע סקר סיכונים למבנים

HAZOP היא טכניקה לזיהוי ולניתוח סיכונים. זוהי שיטת בדיקת מובנית שנועדה לזהות ולהעריך בעיות אשר עשויות לייצג סיכונים לאנשים, לציוד או לפעילות התקינה של המערכות במבנה בו נערך הסקר. בסקר זה מתבצעת בדיקה מקיפה של המבנה ע"מ לאתר את הסיכונים השונים תוך בדיקת של מערכות המים והחשמל איתור סיכונים בעבודה בגובה ובחומרים מסוכנים ואיתור גורמים אשר עלולים להוביל לשריפה. בדוח הסקר יפורטו המלצות להפחתת הסיכונים והתנהלות במקרה חירום.

עריכת משטר הפעלות ואינטגרציית מערכות

במבנים בהם מותקנות מערכות בטיחות אש מתקדמות יש לקבוע משטר הפעלות לכלל המערכות תוך שמירה על סדר פעולות נכון של המערכות בעת שריפה. מערכות בטיחות אש הינן חיוניות בזמן חרום נועדו לסייע לצוותי החירום ולמזער נזקים. ע"פ הנחיות רשות הכבאות נדרש לבצע בדיקת אינטגרציה של המערכות אחת לשנה ולקבל אישור בכתב חתום ע"י מהנדס מוסמך עם זיקה לתחום בטיחות אש. מטרת בדיקת האינטגרציה היא לוודא כי אכן משטר ההפעלות שהוכן לטובת המבנה אכן מיושם במלואו בהתאם לנדרש בחוק. סוגי מבנים המחויבים באישור שנתי: מבני מסחר, בתי חולים, מפעלים ומבני תעשיה, מוסדות ציבור , מוסדות חינוך, בתי מלון, בנייני מגורים רבי קומות (מעל 29 מ') ובתי אבות.

ייעוץ, ליווי וניהול פרויקטים

עריכת כתב כמויות ניהול פרויקטים הינו תחום רחב שעיקרו מתן פתרונות יעילים ומהירים תוך הכוונת היזם בבחירת קבלן ביצוע למערכות החירום, ניתוח מכרזים במידת הצורך, פיקוח עליון והכנת כתב כמויות.